Играта в детската градина

Играта има важна роля за развитието на децата, защото в нея и чрез нея те могат да използват различни начини на мислене и действия, които са над тяхното актуално ниво на развитие. В играта детето упражнява както езиковите, когнитивните, социалните и емоционалните умения, така и творческите, с което тя допринася за общото му развитие.

Играта в детската градинаВ частна детска градина „Слънчева усмивка” отделяме специално време за игра, когато всички деца под ръководството на учителя взимат участие в различни занимания, които са съобразени и с интересите на детето. И тъй като дните с хубаво топло време намаляват, ви предлагаме една игра, която е за навън и която може да организирате и вие през уикенда с приятелите на детето.

Детската игра “Кръговрат” (подходяща за деца над 3 години)

Цел

Играта цели да обучи децата на ходене и придобиване на навици за колективни занимания.

Правила

Играещите деца, хванати по двойки за ръце, вървят в колона с равни и умерени крачки в кръг или направо. По сигнал на възрастния със свирка или с пляскане с ръце, последната двойка се разделя, като единият играч се придвижва напред, заобикаляйки цялата колона от играчи от ляво, а другият отдясно. И двете деца трябва да застигнат колоната до началото, да застанат първи и да се хванат отново за ръце.

Внимание! Застигането и заобикалянето на колоната може да става с бърза крачка, но не и с бягане!

Краят на играта настъпва когато всички двойки направят изпреварването.

Весели игри и приятни занимания.