Колко важни са моделите на поведение за децата в детската градина

Средата, в която едно дете расте, е определяща за неговото психическо развитие. Тя влияе върху неговите индивидуални характеристики, неговите интереси, чувства, емоции и преживявания. Ето защо е важно какъв модел на поведение показваме пред децата, тъй като нашето поведение е моделът, който детето научава.

Децата копират поведението на възрастните-Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират.

-Ако са заобиколени от враждебност, те се научават да се бият.

-Ако растат в страх, те се научават да се тревожат.

-Ако изпитвате съжаление към децата, те се научават да се самосъжаляват.

-Ако към децата се отнасяте с присмех, те се научават да се срамуват.

-Ако се измъчват от ревност, те се научават да завиждат.

-Ако живеят с чувство за срам, те се научават да се чувстват виновни.

В частна детска градина „Слънчева усмивка” знаем колко бързо децата заучават моделите на поведение на възрастните. Ето защо нашето внимание е насочено към даване на любов, разбиране, похвали, отзивчивост и грижи, за да може вашето дете да се научи да обича и уважава. Вярваме, че в създадената от нас подкрепяща среда вашето дете ще развива потенциала си и ще се научи да контролира емоциите си.

 

1 comment on “Колко важни са моделите на поведение за децата в детската градина

  1. …One of a kind Chalkboard Resources library

    […]Hey guys, you can edit some awesome predesigned chalk boards easily in photoshop. Just download them from http://bit.ly/chalkboard_megabundle . The library of chalkboard items is incredible[…]