Етикет: проговаряне

Кога проговарят децата

Според Лев Виготски – един от най-влиятелните руски психолози, детето усвоява спонтанно родния език. То не започва да усвоява родния си език с азбуката или с четенето, а неосъзнато и непреднамерено. Ето защо ранното общуване с детето, дори веднага след неговото раждане, създава по-силна връзка родител – дете , която действа формиращо и стимулиращо на говора и езиковото развитие и улеснява общуването с детето.

koga decata progovariatПо-голяма част от децата започват да говорят осмислено в края на първата си година, като речниковият им запас се състои от 2-3 до 10 думи. В този период детето започва да свързва познати образи с тяхното название, проявява способност да подражава на жестове и човешка реч, повтаря точно звукосъчетания.

1,6-2 години – вече съставят първото си кратко изречение от две думи и започват да задавт въпроси „Къде?“ и „Кога?“. В началото на периода речникът се състои от 30-50 думи, а към края на втората годинка до 200 думи.

3 години – правят прости изрчения, които не са грамитично правилни и се появява въпросът „Защо?“. Речникът обхваща около 1000 – 1500 думи.

4 години – правят вече сложни изречения, използват минало и бъдеще време и умело участват в диалог.

5 години – появяват се съобщителни изречения, подбудителни и накрая въпросителни. По време на игра си говорят сами.

За да помогнете на детето си да научи по-бързо думичките, специалистите съветват да отделяте време на децата си и да им говорете. Говорете отчетливо, повтаряйте думите и фразите, отговаряйте винаги на въпросите и на спонтанните детски изказвания.

От „Практическо ръководство за учителя“