Етикет: социални умения

Какво научават децата в частна детска градина „Слънчева усмивка”

Задачите и дейностите, с които педагозите на частна детска градина „Слънчева усмивка” ангажират децата, са конструирани по начин, който да направи ученето забавно. Работата с децата е насочена в няколко сфери.

Българска азбука

Личностно, социално и емоционално развитие

Децата научават кое е правилно и кое не, да споделят с другите деца, да се обличат и събличат самостоятелно, да взимат участие в различни дейности и да не се страхуват да опитват нови неща.

Развитие на речта и на способността за комуникация

Децата се учат да говорят ясно и уверено, да слушат приказки, разкази и песнички, да назовават и произнасят правилно буквите, да пишат собственото си име и да четат прости думички.

Развитие на математическите способности

Децата се учат да броят до десет и да разпознават цифрите, да осъзнават понятия като „по-голям”, „по-малък”,  „по-тежък”, „по-лек” и др., да възприемат различни геометрични форми и да разбират понятията събиране и изваждане.

Физическо развитие

Децата се учат на координация и увереност в движенията.

Творческо развитие

Децата се учат да използват цветове и форми, за да създават образи, да разказват и да пеят детски песнички и да танцуват.

Познание за заобикалящия свят

Чрез различни дейности децата научават за света около тях, за природата, за историята на различни народи и за развитието на съвременния свят.