Могат ли децата от предучилищната възраст да учат втори език? (част 1)

От години се смята, че преподаването на чужд език на децата от предучилищна възраст е безсмислено. Въпреки това, последните проучвания показват, че най-доброто време за детето за изучаването на друг език е през първите 3-5 години от живота му. Ето и някои причини в полза на ранното изучаване на чужд език.

izuchavane na vtori ezikКогато децата са малки, изучаването на езици е естествен процес

Повечето хора учат новия език по изкуствен начин. Те повтарят дадена дума или спрягат глагол безброй пъти и когато посетят държавата, в която се говори изучаваният от тях език, те често изпитват затруднения при провеждането на разговор. За разлика то възрастните децата учат езика по естествен начин – чрез игра и изследване. Затова те бързо и лесно усвояват езика. До навършването на 4-годишна възраст децата вече знаят около 2000 думи.

Предучилищните години са жизненоважни при изучаването на чуждия език

„Основите на мисленето, езикът, възприятията, нагласите, способностите и други характеристики се полагат в първите три години от живота на човек” – казва Роналд Котулак (автор на книгата Inside the Brain). Следователно би било глупаво да не се използва естествената способност на децата да учат по време на тези най-важни години, когато изучаването на втори език е толкова лесно, колкото и изучаването на първи. Тъй като 50 % от способността да се учи се развива през първите години от живота и още 30% до навършването на осемгодишна възраст, програмите за ранно детско развитие трябва да насърчават ранното обучение и развитие. Това не означава естествено, че  голям процент от интелигентността, мъдростта или знанията се формират по време на ранното детство. Това означава, че през първите няколко години от живота си децата формират основните си обучителни пътеки в мозъка. Има шест основни обучителни пътеки в мозъка – учене чрез зрение, звук, вкус, допир, мирис и действие. По-късно в живота всичко, което човек е научил по време на тези години, ще се надгражда върху тези основи.

Как може да преподавате втори или трети език на малките деца?

Малките деца могат да учат чрез слушане, виждане, имитиране или преживяване. Говорете им още от малки. Учете стихотворения, песни, игри и бройте от 1 до 10 на различните езици. Ако вие самите не говорите друг език, може да купите записи или да намерите в интернет детски уроци.

Очаквайте продължение по темата.

 

1 comment on “Могат ли децата от предучилищната възраст да учат втори език? (част 1)

  1. …One of a kind Chalkboard Resources library

    […]Hey guys, you can edit some awesome predesigned chalk boards easily in photoshop. Just download them from http://bit.ly/chalkboard_megabundle . The library of chalkboard items is incredible[…]